Спілка рибалок Васильківська Стугна

Громадська органiзацiя. Ласкаво просимо!

Навігація сайту: САЙТ » ДАРГ » Про Держрибагентство » Загальні відомості про Держрибагенство України
Понеділок, 10 груд. 2018
Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Загальні відомості про Держрибагенство України

e-mail Друк

Назва статтіУказом Президента України "Про Державне агентство рибного господарства України" від 16.04.2011 № №454/2011 було затверджено Положення про Держрибагентства
 
Державне агентство рибного господарства України
(Держрибагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр).

Держрибагентство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Основними завданнями Держрибагентства України є:

1. реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

2. внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Держрибагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань рибного господарства, рибної промисловості, охорони і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, розробляє пропозиції та проекти відповідних актів щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності Держрибагентства України, та в установленому порядку подає їх Міністрові;

2) вживає заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України;

3) вносить на розгляд Мінагрополітики України пропозиції щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підтримку виробників рибогосподарської продукції, створення і забезпечення функціонування механізму торгівлі рибогосподарською продукцією та продуктами її переробки;

4) здійснює державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів України;

5) видає спеціальний дозвіл на ведення промислу водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;

6) здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд, проводить рибозахисні заходи на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем;

7) здійснює контроль за дотриманням правил рибальства;

8) здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних живих ресурсів;

9) здійснює контроль за дотриманням правил використання об'єктів тваринного світу в частині водних живих ресурсів;

10) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

11) веде облік суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів і пресервів із риби та інших водних живих ресурсів, присвоює таким підприємствам номери;

12) веде реєстр риболовних суден;

13) акредитує органи сертифікації персоналу риболовних суден;

14) видає дипломи, кваліфікаційні сертифікати та документи про відповідність компаній і суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року ( 995_707 ),

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС - 74) ( 995_251 ), Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередження забруднення 1993 року ( 995_304 );

15) видає свідоцтво про право плавання суден під Державним Прапором України;

16) видає дозволи, сертифікати, довідки міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;

17) видає свідоцтво про мінімальний склад екіпажу, свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

18) видає свідоцтво про стабільність і надводний борт судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства;

19) видає сертифікати на пересувні виставки, реекспорт й інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори і які перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 );

20) видає судновий білет для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

21) здійснює державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості;

22) контролює дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден;

23) здійснює контроль за достовірністю подання суб'єктами господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів, звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів;

24) здійснює контроль за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них;

25) здійснює державний контроль за системою моніторингу риболовних суден;

26) здійснює технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості;

27) реєструє риболовні судна, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства, в Судновій книзі України;

28) веде реєстр сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу риболовного судна;

29) запроваджує спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства щодо водних живих ресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечує обмін такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

30) виконує функції уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, органами влади інших іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань виконання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства;

31) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності;

32) подає в установленому порядку пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України щодо фінансової підтримки галузі та забезпечує її фінансування, затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

33) розробляє порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних живих ресурсів та їх використання;

34) погоджує програми та видає дозволи на проведення дослідних ловів;

35) узгоджує проекти будівництва, реконструкції, консервації та ліквідації підприємств і споруд, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водойм, бере участь у проведенні експертизи таких проектів;

36) подає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктів, які б забезпечували повноцінне існування гідробіонтів;

37) веде реєстр гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об'єктів щодо їх технічної експлуатації та використання з метою отримання максимальної рибопродуктивності;

38) погоджує видачу дозволів на проведення робіт, у тому числі меліоративних, у рибогосподарських водних об'єктах, на землях водного фонду;

39) погоджує режими рибогосподарської експлуатації водних об'єктів та контролює діяльність спеціальних товарних рибних господарств;

40) встановлює в установленому порядку заборону вилову водних живих ресурсів в окремих водоймах (на їх ділянках) та забезпечує контроль за дотриманням заборони;

41) здійснює видачу та реєстрацію дозвільних документів на спеціальне використання водних живих ресурсів;

42) розробляє проекти лімітів, здійснює розподіл лімітів на квоти використання водних живих ресурсів, подає їх на затвердження Мінагрополітики України, доводить їх до відома відповідних органів та користувачів;

43) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України правила добування (вилучення, вилову) та відтворення водних живих ресурсів;

44) здійснює в установленому порядку облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно рибогосподарської продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14 ) для визначення рівня індикативних цін на такі товари, проводить у межах своїх повноважень моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснює державне регулювання внутрішнього ринку рибопродукції, надає дозволи щодо імпорту риби, інших водних живих ресурсів, продуктів переробки з них за якісним, кількісним та видовим складом;

45) бере участь у веденні державного кадастру тваринного світу;

46) бере участь у підготовці міжнародних договорів України у межах своїх повноважень та за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України укладає міжнародні договори України;

47) здійснює у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;

48) співпрацює з Комітетом рибного господарства ФАО ООН, органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з управління рибальством, ведення рибництва (аквакультури) з питань безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві;

49) здійснює державне регулювання у сфері рибництва (аквакультури), забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, проводить науково-технологічну політику селекції у рибництві (аквакультурі);

50) забезпечує підготовку, перепідготовку, дипломування та сертифікацію фахівців галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

51) здійснює контроль діяльності галузевої системи науково-технічної інформації;

52) забезпечує функціонування морських рибних портів;

53) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок носіння форменого одягу та формені знаки розрізнення працівників рибного господарства;

54) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок реєстрації риболовних суден;

55) співпрацює з класифікаційними товариствами;

56) розподіляє в установленому законодавством порядку між користувачами - юридичними та фізичними особами та подає на затвердження до Мінагрополітики України квоти спеціального використання водних живих ресурсів:

у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України;

у водах, що знаходяться поза межами районів управління таких організацій відповідно до міжнародних зобов'язань України;

у водах, що знаходяться під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України;

57) бере участь у розробленні і здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

58) бере участь у заходах з контролю якості безпеки продуктів рибного лову, харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, використанні та утилізації;

59) виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

60) здійснює державну атестацію (галузеву експертизу) наукових установ, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

61) розробляє програми науково-технічного розвитку галузі та організовує їх виконання;

62) здійснює організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців рибної галузі у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

63) здійснює атестацію педагогічних працівників навчальних закладів I рівня акредитації, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

64) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

65) утворює, реорганізовує та ліквідовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України;

66) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

67) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держрибагентства України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

68) здійснює інші повноваженн

ДО ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ВХОДЯТЬ :

- більше 600 користувачів водних живих ресурсів ;

- 4 морських порти;

- 9 наукових установ та іхтіологічна лабораторія;

- 4 установи та 12 підприємств, які спеціалізовані на відтворенні різних видів риб;

- більше 120 підприємств та організацій різних форм власності, які займаються розведенням та вирощуванням риби;

- 125 підприємств, що здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та морепродуктів, асортимент яких складає до 3000 найменувань;

- 4 навчальних заклади, де здобувають освіту 7,5 тисяч чоловік з 16-ти спеціальностей.

Кількість людей, які працюють у галузі рибного господарства, складає більше 35 тисяч чоловік.

СТАТИСТИКА САЙТУ

badge-soon
  • ОС : Linux w
  • PHP : 5.2.17
  • MySQL : 5.6.27-75.0-log
  • Час : 11:56
  • Кешування : Виключено
  • GZIP : Виключено

ХТО НА САЙТІ

На даний момент 120 гостей на сайті